April 7, 2021

69. Vem är Nadia Wallin och Intuitive Solutions?

Härligt Ärligt har träffat den underbara Nadia Wallin som jobbar med att medvetandegöra minnen och känslor i stagnerade energier, för att sedan frigöra dem och bjuda in känslor och "framtida minnen"/önskningar för att individen enklare ska kunna leva ett liv som hen vill leva.

Vad är egentligen intuition och hur går en individuell session till? Hur hjälper hon människor att öka det friska energiflödet och kärleken till sig själva?

Varför söker sig folk till henne och vilket är hennes främsta tips för ett friare och härligare liv? Och hur jobbar hon med affirmationer?

www.nadiawallin.com

IG: nadiawallin

 

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App